כניסה למערכת

מה האי-מייל שלך?

לדוגמא: israel@gmail.co.il

מה הסיסמא שלך?

שכחת סיסמא?

תקנון האתרמזל טוב

לזוג המאושר
שתזכו לבנות בית
נאמן בישראל

תנאי שימוש באתר שידוכים נט
בסדתנאי שימוש באתר שידוכים נט – או בשמו המסחרי - ש.נטכללי1. תנאי שימוש אלו הינם מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין.2. לפני כניסתך הראשונה לאתר, עליך לקרוא בעיון את תנאי השימו

בס"ד

תנאי שימוש  באתר שידוכים נט – או בשמו המסחרי - "ש.נט"

כללי

1.       תנאי שימוש אלו הינם מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין.

2.       לפני כניסתך הראשונה לאתר, עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר ולסמן כי הנך מסכים לתנאי השימוש באתר, למען הסר ספק, יודגש כי עצם כניסתך לאתר מעידה ומהווה הסכמה לשימוש באתר ובכלל תנאיו, במידה ואינך מסכים לתנאי האתר – עליך לצאת מהאתר ולא להשתמש בו  ו/או בחלקים ממנו ולא להירשם לאתר.

3.       למערכת עומדת הזכות לשנות את התקנון בכל עת וללא אישור או הסכמה של מי מהמשתמשים באתר, במידה ובוצע שינוי בתקנון האתר, למשתמש עומדת הזכות להפסיק את השימוש או המנוי באתר, חובה על  המשתמש לעקוב ולקרוא את התקנון ולראות אם התקנון מתאים והוא מסכים לעקרונות של השימוש באתר, כל כניסה לאתר או עשיית מנוי לאתר פירושו שהמשתמש נתן את הסכמתו לתנאי השימוש באתר.

4.       המשתמש ו/או כל אדם שמעונין להיכנס לאתר מצהיר כי הוא יודע ומודע היטב לכך שהאתר מנוהל  ברוח הדת היהודית ועל פי ההלכה היהודית בלבד.

5.       במקרה בו נעשתה הפרת תנאי השימוש – הפיצוי המוסכם הינו עד  100,000 ש"ח.

6.       תנאי השימוש הם כהתחייבות מעשה קניין על-פי ההלכה והחוק.

7.       האמור בתקנון נכתב בלשון זכר – לשם הנוחות, אך הוא מתייחס ומחייב את שני המינים (זכר ונקבה כאחד).

8.       כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות הקריאה וההתמצאות בלבד.

 

הגדרות:

 

9.       הגדרות: "משתמש" - כל מקום שנכתב "המשתמש" הכוונה: מי שמשתמש באתר כאורח ו/או למי שעשה מנוי לאתר ומשתמש באתר מכוח זכותו כבעל מנוי ו/או לכל אדם חיצוני שאינו קשור לאתר ו/או השדכנית  ו/או שדכנית שמועסקת מטעם האתר.

"אתר" – אתר "שידוכים נט" באינטרנט בלבד.

"מנוי" – הכוונה למנוי או מנויה, ובכלל זה כל מקום שנכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.

"המערכת" – מפעלי האתר ו/או  בעלי האתר ו/או השדכניות ו/או המזכירות.

 

זכויות יוצרים

 

המשתמש  ו/או כל אדם אחר ו/או גוף, מצהירים  בזאת כי לא יעשה כל שימוש באתר ו/או במידע המצוי באתר ו/או בדרך פרסומו באתר, שיש בו משום לפגוע ו/או להפר בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, בסימן מסחרי, בסוד מסחרי או בקניין רוחני אחר או בזכויות אחרות הן של בעלי האתר והן של צד שלישי.

בעלי האתר הם בעלי הזכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בלבד, חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה או הצגה או פרסום או העברה של עיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר וצורתו של מידע המופיע באתר – ללא אישור בכתב מפורש ע"י בעלי האתר.

 

אחריותו  הבלעדית של המשתמש באתר:

 

10.   המשתמש מחויב לסודיות ולשמירה מלאה על כל כללי ההלכה והצניעות עליהן עומדת היהדות.

11.   המשתמש  יודע כי האתר לא יהיה פעיל בשבתות ובמועדי ישראל.

12.   המשתמש מצהיר כי כל  הפרטים, הן פרטים אישיים והן  פרטים כללים אודותיו, שמסר הם נכונים ואמתיים, והם ניתנים על אחריותו  האישית בלבד.

13.   במידה והמשתמש יבקש לשנות את הפרטים האישים אותם  מסר בעת הרישום הראשוני לאתר ו/או בעת הריאיון שנעשה עמו, כרטיסו יחסם עד אשר מנהל  האתר יאשר את השינויים.

14.   המשתמש מסכים להתניה , כי במקרים מסוימים – הוא יתבקש להמציא למערכת האתר הוכחה כתובה בדבר השינוי המבוקש, כמו – תעודת זהות וכו.

15.   המשתמש מצהיר כי הוא יודע בהיכנסו לאתר כי – השימוש באתר מיועד רק לשם מטרת נישואין והקמת בית בישראל, וכן הוא מצהיר כי הוא פנוי לקשר זוגי מחייב, כשיר משפטית, ומלאו לו 18 שנים, וידוע לו כי מטרת האתר הינה – אתר הכרויות למטרות נישואים רציניות וכשרות ע"פ רוח ההלכה בלבד.

16.   כמו כן המנוי מתחייב בזאת למסור כל פרט שעשוי להשפיע על ההחלטה של הצד שכנגד בהתקשרות שבין הצדדים- ובכללם : מצב רפואי  ( הן בריאותי והן נפשי ), מצב משפטי, מצב אישי, וכל פרט אחר שעשוי להשפיע על מקבל ההחלטה בעניין השידוך, כל הסתרת מידע כזה מעיני האתר ו/או השדכנית ו/או השידוך שהוצע ללקוח – הינה על אחריותו המלאה של מוסר המידע בלבד.

17.   המידע אותו  מסרת, הינו מידע שנמסר על ידך באופן חופשי ומרצונך הטוב והמוחלט ועל אחריות מוסר המידע בלבד.

18.   המשתמש מקבל על עצמו באופן מלא את הוראות תנאי השימוש ובכללם – איסור לפרסם או לציין כל מידע שאינו הולם את רוח האתר, כל מידע שהינו לשון הרע, מידע שעשוי לפגוע במי מהמשתמשים, מידע לא צנוע, או בעל אופי מיני, או גזעני, כל מידע שיש בו לפגוע בזכויות צד שלישי, נאסר על המשתמש לציין כל התייחסות פוגעת מינית או מידע שיש בו הצעה מינית.

19.   המשתמש מצהיר ומסכים בזאת, כי למרות הסינון הראשוני שעורכים בעלי האתר, היה וימצא כי מי ממשתמשי האתר ו/או המינויים, עשה שימוש בלתי חוקי באתר ומסר מידע  שיקרי- לא תהיה כל טענה ו/או תביעה  כנגד בעלי האתר ו/או השדכניות, לבעלי האתר והשדכניות אין אחריות על מהימנותם של הפרטים כפי שנמסרים להם ע"י המשתמש, האמור לעיל מתייחס הן לפרטים שמסר המשתמש עצמו והן לפרטים שנמסרו על –ידי משתמשים אחרים כמו – ההורים ו/או רבו ו\או כל צד אחר שרשם את הלקוח בהסכמתו.

20.   המשתמש מסכים בזאת כי רק הוא ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד, שיגרמו למשתמש בגין השימוש באתר.

21.   המשתמש מסכים כי לבעלי האתר ו/או למפעליו אין אחריות אישית על כל מעשה שיעשה המשתמש בעקבות המידע אותו קיבל דרך האתר.

22.   המשתמש יודע כי לבעלי האתר ו/או למפעילו אין את היכולת לבדוק ולאמת את המידע האישי אותו מוסר/ת כל משתמש בעת ההרשמה ועליו חלה החובה לבדוק ולאמת את אמיתות הנתונים , בעניין זה המשתמש מסכים כי לא תיהיה לו כל טענה או דרישה או תביעה.

23.   בכל מקרה המשתמש יודע ומסכים , כי באתר קיימים נתונים בסיסים בלבד על כל מועמד/ת , וישנם נתונים נוספים שלא קיימים באתר ולבעלי האתר או למפעיליו אין את היכולת להגיע לפרטים אלו ורק לשם ההמחשה יובאו כאן מספר דוגמאות של פרטים שאין הם מצויים בידי בעלי האתר ו/או מפעיליו ואין הם בעלי האתר או מפעיליו יכולים  להגיע למידע זה, כמו  : רישום פלילי של משתמש/ת ,בעיות רפואיות של משתמש/ת, בעיות נפשיות של משתמש/ת  , בעניין זה יובהר כי אין בעלי האתר משמשים כחוקרים פרטיים או בלשים והאחריות לחשיפת כל מידע תיהיה רק באחריות המשתמש בלבד.

24.   ידוע למשתמש, כי המנוי שלו באתר, הינו מנוי אישי ואין הוא רשאי להעביר פרטים אישיים של בת/בן זוג שהכיר באתר לאחר, וודאי שאסור עליו להשתמש במאגר ו/או בלקוחות שהכיר למטרות רווח כאלו או אחרות, כאמור השימוש הינו אישי בלבד.

25.   המשתמש מצהיר בזאת כי שם המשתמש שלו והסיסמא שלו – הם אישיים בלבד וחל עליו איסור להעביר את שם המשתמש ו/או הסיסמא לשימושו של אחר.

26.   בעניין זה , הובהר לבעל המנוי כי במידה ויתגלו כרטיסים כפולים, שני הכרטיסים יחסמו וימחקו מהמאגר, במקרה זה לא יהיה החזר כספי והמשתמש הסכים לתנאי – כי לא תהיה לו כל עילה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו\או מי מהאחראים במערכת.

27.   המשתמש מתחייב לשמור על סודיות כמתחייב, הן מול מנויים שהכיר דרך האתר והן כלפי המידע המופיע באתר, במידה וקשר הסתיים , המשתמש מתחייב לא להטריד את הצד השני , בכל צורה שהיא, המשתמש מתחייב לשמור על פרטיותו של הצד השני ועל זכותו לבחור ולקבל החלטה באופן עצמאי וחופשי.

28.   היה וידוע למערכת, כי ישנו משתמש שפועל באופן בלתי ראוי ו/או בלתי חוקי, ונוהג להטריד משתמשים, אף שהקשר עימם פסק- תופסק חברותו באתר.

29.   ובכלל זה, משתמש שבחר להשתמש באתר שלא ע"פ כללי תנאי השימוש, חברותו באתר תופסק.

30.   המשתמש מסכים לעקרון כי הפרטים האישים של יתר המנויים ובכללם: שם משפחה, מספר טלפון, מקום מגורים, תמונה וכו', אינם חשופים לו ואין לו גישה לפרטים האישיים, אך מנגד הסכים המשתמש כי כל אחד ממפעלי האתר ו/או השדכניות ו/או מבעלי האתר יוכלו לראות את הפרטים שמסר המשתמש לאתר ולעשות בהם שימוש.

31.   המשתמש הסכים לתנאי השימוש, בו כל  הפרטים האישים ו/או התקשרות שבין הצדדים ו/או המועמדים יהיה רק דרך השדכנית בלבד, ובהסכמת הצד השני למסירת פרטיו האישיים.

32.   המשתמש ו/או המנוי מצהיר, כי במידה והמשתמש ו/או המנוי נפגעו, עקב פעולה של מי מבעלי יתר המנויים באתר, לא תהיה אחריות אישית לבעלי האתר ו/או בעלי החברה ו/או השדכניות שפועלות בשם האתר, מרגע שנוצר הקשר בין הצדדים, לאחר תיווך השדכנית, האחריות המלאה לשני הצדדים באשר להצלחת השידוך ו/ואו חלילה במקרה בו נפגע צד כלשהוא – יהיה על  הצדדים שנפגשו בלבד.

33.   המשתמש מצהיר כי ידוע לו שמסירת פרטים שקריים ומטעים  – הינה עבירה פלילית ע"פ חוק, ובמידה ותוגש תביעה כנגד בעלי האתר ו\או כל אחד מאנשי הצוות באתר בשל מסירת מידע שיקרי – אותו משתמש ישא בכל האחריות לבדו ולבעלי האתר ולאנשי צוות האתר לא תהיה כל אחריות בעניין.

34.   בעניין זה בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, במידה ושמו הטוב של האתר ו/או מי מבעליה ו/או מי מהעובדים באתר – נפגע , לתבוע כל זכות בעניין.

35.   מפעלי האתר ו/או בעלי האתר – מודיעים כי אין זו מחובתם  או מיכולתם לסנן מידע שיקרי או מידע פוגעני או מידע בעל אופן מיני שמפרסם משתמש ממשתמשי האתר, והאחריות לפרסום זה חלה באופן מלא על המשתמשים בלבד.

36.   יחד עם זאת ולאור האמור לעיל, האתר מודיע כי הוא מפעיל צוות רחב ומקצועי של שדכניות, ההגדרה בעניין הכשרתם ו/או דרגת מומחיותם של השדכניות – שמורה רק לבעלי ומפעלי האתר, ובעניין זה רק בעלי האתר ו/או מפעלי האתר יקבעו האם השדכנית היא מוכשרת וראויה לעבוד בתחום, בעניין  רמת הכשרתה או רמת מומחיותה לא תהיה למשתמש שום טענה כלפי בעלי האתר ו/או מפעילי האתר.

37.   המשתמש מסכים , כי במידה ונפגע מפעולה של השדכנית – אין  לבעלי האתר אחריות כלפי פגיעה זו ובמידה ויחליט המשתמש להגיש תביעה – אזי הוא יוכל לתבוע רק את השדכנית באופן אישי בלבד ולא את בעלי האתר, למען הסר ספק יודגש כי אין האתר אחראי על פעילותם של השדכניות.

38.   במידה והשדכניות שעובדות מטעם האתר – יבצעו כל פעולה, חוקית או לא חוקית, שכתוצאה מאותה פעולה, נפגע משתמש באתר- רק הן יהיו אחריות לתוצאת הנזק,  ולאתר לא תהיה כל אחריות בעניין.

39.   המשתמש מצהיר כי הובהר לו כי התקשרות בין השדכנית לבין בעלי המנויים ו/או התקשרות בין האתר לבין בעלי המנויים – תיעשה דרך מערכת האתר.

מעבר לאמור לעיל,  יהיו מקרים בהם הצדדים יקבלו את מספר הטלפון הנייד של השדכנית, והתקשרות עמה תיעשה רק בשעות בהם היא עובדת כשדכנית מטעם האתר, הובהר למשתמש כי השדכנית עובדת בשעות מוגדרות בלבד, והידועים מראש והיא תענה ו/או תתקשר עם המנוי רק בשעות שהוגדרו לכך מראש.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לעובדה, בה רצונו לקבל מספר טלפון של מנויה ו/או לראות תמונה של מנויה ,ייעשה רק דרך השדכנית ובאישור הצד שכנגד, ובמידה והצד שכנגד יתנגד למסירת תמונתו ו/או פרטיו האישיים, למנוי לא תהיה כל טענה בעניין נגד השדכנית ו/או בעלי האתר ו/או המנויה עצמה.

40.   בשל אופיו הדתי של האתר- המשתמש הסכים וקיבל את  העיקרון של ניהול האתר ברוח היהדות והצניעות – בשל עובדה זו מסכים בזאת המשתמש , כי האתר לא יעלה תמונה שלו ו/או פרטים אישים שלו – גם אם המשתמש בחר לחשוף את תמונתו ופרטיו האישים, בעניין זה אין למשתמש שיקול דעת והוא מחויב  לעקרונות ניהול האתר כפי שהם, במידה והמשתמש לא הסכים, הוא רשאי לא להשתמש באתר המוצע.

41.   המשתמש מסכים בזאת וזאת על-פי המלצת הרבנים, כי לגברים יש את האופציה לחפש באתר בת זוג בטווח גילאים של עד שנתיים מעליהם ו10 שנים מתחתיהם ולאישה יש את האופציה לחפש באתר בן זוג בטווח גילאים של עד שנתיים מתחתיה ועד 10 שנים מעליה. ובכל מקרה הכול יהיה כפוף לתנאי הרישום הבסיסיים שאומרים שלא יהיה ניתן להירשם מתחת לגיל 18. כל האמור לעיל הינו לגבי החיפוש העצמי של הלקוח\ה ולא לגבי דברים שמסוכמים בע"פ בין הלקוחות לשדכניות שלהם, שאם ירצו, ולפי צורך העניין, יוכלו להרחיב את טווח הגילאים בהצעות מהשדכנית.

42.   המשתמש מצהיר כי הוא יודע שפרטיו האישיים, כולל תמונות, מספרי טלפון וכו' – חשופים במאגר לכל אנשי הצוות, גם אלו שאין הם איתו בקשר ישיר, כל עוד הסכים המשתמש לאפשר לשדכנית אחרת (לא זו שאיתו בקשר אישי) לנסות ולשדך לו בת/בן זוג.

43.   לכל מנוי תוצמד שדכנית אישית שמציעה לו הצעות שידוך.

44.   המערכת שומרת לעצמה את הזכות להחליף שדכנית ללקוח כזה או אחר, בכל זמן נתון וללא ידיעה ו/או אישור של המשתמש לכך.

45.   הובהר למשתמש, כי תנאי מתנאי התקנון, הוא לעבור ראיון אישי – דרך ביצועו של  ראיון – שמור להחלטת המערכת ובעניין זה לא יהיה שיקול דעת למשתמש.

46.   בעניין זה, יחולו ההוראות גם במקרה בו  הרישום לאתר מתבצע ע"י רבו או הוריו או כל צד ג' אחר של  המנוי בפועל.

47.   בעניין  הליך ביצוע ראיון- המשתמש מתחייב למסור רק פרטים נכונים ואמתיים המשקפים את המציאות באופן מלא ותקפים לזמן הריאיון.

48.   לאתר יש סמכות בלעדית לא לקבל  אדם כמנוי באתר, בעניין זה האתר לא יהיה מחויב למסור את סיבת הסירוב למועמד להיות מנוי ו/או למי מבאי כוחו.

49.   המשתמש מצהיר, כי הוא יודע, כי במידה ותוגש תביעה בעניין נגד האתר ו/או מי מבעליה, האחריות המלאה לכך תהיה על המשתמש, והוא ישא לבדו בכל נזק שיגרם כתוצאה מאי דיווח אמת ו/או ביצוע פעולה שהיא אסורה ע"פ חוק ו/או ע"פ כללי האתר.

50.   המשתמש מצהיר כי במידה ויתברר, כי מסר מידע שיקרי ו/או שאינו תואם ומתאים לבעל המנוי, הוא ימחק באופן מידי מהאתר  ובמקרים מסוימים הכרטיס שלו יחסם ע"י בעלי האתר.

51.   במידה והמשתמש  מצא ובחר מספר בחורות  שנראות כמתאימות לו – חלה על המשתמש החובה ליידע את השדכנית בדבר אותם בחורות והשדכנית תבדוק מי מתאימה למנוי האמור.

52.   המשתמש מודע לעובדה, כי ברגע שנרשם ושילם לאתר – אין אפשרות לחזור בו ואין החזר כספי בגין ביטול מנוי לאתר.

53.   במידה והסתיים מנוי ו/או בוטל ע"י בעל המנוי, ניתן לחדש את המנוי דרך האתר.

54.    כל מנוי שמועדו עומד להסתיים – יקבל התראת סיום מהמערכת.

55.   היה והמשתמש התחתן דרך האתר ואין זה משנה אם מדובר בשדכנית האישית שלו או כל שדכנית אחרת מהאתר- הוא  והלקוחה (בת הזוג) מתחייבים  לשלם  כל אחד סך של 4000 ₪ פלוס מע"מ בנפרד. התשלום יעשה לטובת בעלי האתר וייעשה רק במשרדי החברה, בשום מקרה לא יהיה תשלום דרך השדכנית ו/או גורם אחר, התשלום כאמור יהיה אך ורק במשרדי החברה בלבד.

56.   הוסכם כי במידה ייסגר שידוך- התשלום יבוצע עד שבועיים לפני החתונה.

57.   המשתמש מצהיר ומסכים כי קבלת ההחלטה הסופית לסגור וורט/ להתארס/ להתחתן/ או כל החלטה אחרת, היא באחריותו הבלעדית, הן המידע שנמסר והן התיווך באמצעות השדכנית ו/או באמצעות מידע שקיבל המשתמש מהאתר- הם בגדר המלצה בלבד, והמשתמש הוא זה שאחראי באופן מלא ובלעדי לקבלת ההחלטות, בעניין זה לא תעמוד כל זכות למשתמש לטעון כנגד השדכנית ו/או מערכת ש.נט 

58.   למשתמש עומדת הזכות לשנות פרטים אישיים בכרטיסו, אך הדבר כרוך בהסכמת מפעילי האתר. כל שינוי מידע בכרטיס הלקוח יגרום לחסימת הכרטיס עד לאישור ההנהלה.

59.   ידוע למשתמש כי באפשרותו להעלות עד 3 תמונות בלבד, ובלבד שתמונות אלו יהיו ברוח היהדות והצניעות, למערכת שמורה הזכות הבלעדית להחליט האם התמונות הם ברוח האתר , והמנוי לא יוכל להתנגד להחלטת  המערכת בעניין.

60.   ידוע למשתמש כי באתר מופיעים מספר מוקדי ידע כמו: הקטגוריות לשורת התפריטים העליונה: דף הבית, שאלות נפוצות, סיפורי הצלחה, פינת הייעוץ, צור קשר.

הקטגוריות לשורת התפריטים התחתונה: הצהרה משפטית, תנאי שימוש, מפת האתר, אודותינו, משוב. הקטגוריות באמצע העמוד: הרצאות, סגולות, גמ"חים, תן וקח, נדל"ן, שו"ת הלכתי. השימוש במוקדי מידע אלו באחריות המלאה של המשתמש, למפעילי האתר אין ביקורת ו/או אחריות כלפי הנמסר או הנעשה ו/או העצות הנמסרות במוקדי מידע אלו, ועל כן מסכים המשתמש כי במידה ויחליט להשתמש ו/או לבצע  פעולה בהתאם להמלצה במוקדי מידע אלו – האחריות היא עליו בלבד.

61.   האמור בסעיף 52 לעיל , נכון גם לגבי לינקים לאתרים אחרים דרך האתר, אין לבעלי האתר או מפעליו כל אחריות באשר למידע המצוי באתרים אלו.

62.   המשתמש הסכים שתחום השיפוט יהיה כל ביד"ר בבני ברק .

63.   כל שאלה הלכתית תהיה בבית הדין של הרב נסים קרליץ בבני ברק.

64.   המשתמש מסכים כי האתר ישלח לו מעת לעת חומר או מידע למייל האישי שלו, והנו מאשר זאת .

65.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל , לכל משתמש ו/או אדם  אסור לפעול באחד מאלה – רשימה חלקית ואינה סגורה, ולמערכת תעמוד הזכות להפסיק את השימוש באתר ו/או לתבוע  אדם, ולא להשיב את כספי המנוי במקרה בו נהג המשתמש בהתנהגות לא נאותה ובניגוד לתקנון  ובניגוד לכל דין וחל איסור על המשתמש ו/או לכל אדם, לנהוג באתר כך:

א.      ביצוע מעשה בלתי חוקי.

ב.      הפרת תנאי השימוש.

ג.        מסירת מידע שגוי ושיקרי.

ד.      ביצוע מעשה או מחדל  שיש בגינו לפגוע במשתמשי האתר ו/או במפעליו.

ה.      התחזות לאדם אחר.

ו.        הטרדת מנויים אחרים.

ז.       שימוש בלשון ו/או התנהגות לא נאותה.

ח.      איסור לביצוע פעולה שעשויה "לעקוף" את ההגנות על תכניו של האתר.

ט.      איסור לפגוע בכל חומר המוגן בזכויות יוצרים ו/או בזכות אחרת.

י.        איסור פגיעה באתר ו/או במי מעובדיו.

יא.   איסור לבצע העתקה מהאתר.

המשתמש מודע כי פעולה מפעולות אלו עשויות לגרור אחריה תביעה אזרחית או פלילית נגדו, האתר רשאי לערב את רשויות החוק, על פי שיקול דעתם של מפעלי האתר.

 

 

התשלום

66.   התשלום מהווה תנאי ראשוני ובלעדי לשימוש באתר.

67.   התשלום למנוי מחויב גם במקרה ובו תעלה טענה כי לא נעשה שימוש באתר.

68.   בעניין גובה דמי המנוי, תפורסם הודעה באתר מעת לעת ו/או יימסר מידע טלפוני.

 

 

כללי

69.   שיפוי – המשתמש מתחייב לשפות את בעלי האתר ו/או מי מטעמה  בגין כל תביעה.

70.   המשתמש הינו אדם בגיר ועל כן מוסכם בין הצדדים כי כל אשר נאמר באתר הוא בגדר הצעה ורק המשתמש יחליט אם לקבל או לדחות את אשר נאמר ונכתב באתר, ביצוע  העצות יהיה על אחריותו המלאה של המשתמש.

71.   פגיעה עקב יישום עצה או ממה שנאמר באתר- לא תזכה את המשתמש ולא תעמיד לו כל זכות, כאמור מלוא האחריות עליו בלבד, והוא זה שיישא בכל נזק שיגרם לו.

72.   לבעלי האתר ו/או למפעיליו עומדת הזכות לבטל ו/או לסיים התקשרות עם מנוי בכל עת וגם ללא כל סיבה מיוחדת.

73.    כל פרסום שיעשה באתר , יהיה באחריותו המלאה של המפרסם בלבד ואין האתר אחראי בשום צורה לתוכן הפרסום.

74.   המשתמש מסכים כי רק חוק החל במדינת ישראל , רק הוא יחייב את האתר, למען הסר ספק יודגש , כי במידה והמשתמש הינו תושב חוץ ובמידה ותיהיה טענה או תביעה כנגד האתר, תביעה זו תיהיה רק בשטחה של מדינת ישראל וכאמור רק החוק הישראלי יחול עליה , אין באמור בסעיף זה לגרוע האמור לעיל , כי במידה ולאדם תיהיה טביעה או דרישה היא תדון בבית דין רבני בעיר בני ברק.