מצאתי את שאהבה נפשיכניסה למערכת

מה האי-מייל שלך?

לדוגמא: israel@gmail.co.il

מה הסיסמא שלך?

שכחת סיסמא?

תקנון האתרמזל טוב

לזוג המאושר
שתזכו לבנות בית
נאמן בישראל

הקב"ה יושב ומזווג זיווגים
הקב"ה יושב ומזווג זיווגים

הקב"ה יושב ומזווג זיווגים מטרונה [אשה חשובה] שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו אמר לה לששת ימים, אמרה לו ומה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו, אמר לה הקב"ה יושב ומזווג זיווגים בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני, אמרה לו ודא הוא אומנתיה [וזו היא אומנותו] ? אף אני יכולה לעשות כן, כמה עבדים כמה שפחות יש לי לשעה קלה אני יכולה לזווגן, אמר לה אם קלה היא בעיניך, קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף, הלך לו ר' יוסי בר חלפתא, מה עשתה ? נטלה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה אותן שורות שורות אמרה פלן יסב לפלונית ופלונית תיסב לפלוני [פלוני ישא את פלונית, ופלונית תנשא לפלוני], וזיווגה אותן בלילה אחת, למחר באו אליה זה פצוע בראשו, זה עינו שמוטה, זה רגלו שבורה, אמרה להם מה קרה לכם, ענו לה זו אומרת אין אני רוצה אותו, וזו אומרת אין אני רוצה לזה, מיד שלחה והביאה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו אין אלוה כאלהיכם אמת היא תורתכם נאה ומשובחת, יפה אמרת, אמר לא כך אמרתי לך אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף. [בראשית רבה פרשה ס"ח]. אף אנו בשידוכים נט עושים את כל ההשתדלות עבורכם על מנת להתאים ביניכם כפי השגת ידינו, אך בסופו של דבר הקב"ה הוא הוא המזווג. ולכן נישא תפילה לבורא עולם שלא תצא תקלה תחת ידינו ויהיו כל מעשנו מבורכים ויעלו שידוכינו יפה יפה. אם גם לכם יש סיפור מעניין בדרך מציאת הזיווג, אנא שילחו אותו אלינו ונפרסמו בעזרת ה' במדור "סיפורי ההצלחה". [נ.ב. כמובן תוך שמירה מלאה על פרטיותכם] בברכת הצלחה מצוות שידוכים נט.