סגולותכניסה למערכת

מה האי-מייל שלך?

לדוגמא: israel@gmail.co.il

מה הסיסמא שלך?

שכחת סיסמא?

תקנון האתרמזל טוב

לזוג המאושר
שתזכו לבנות בית
נאמן בישראל

סגולת המנורה
סגולת המנורה

 

סוד סגולת המנורה היה ידוע לגדולי המקובלים בכל הדורות והפליגו בשבחה ואמרו שכל הקורא אותה בכל יום נחשב לו בשמים כאילו שהדליק בעצמו את המנורה בבית המקדש וראוי לקבל פני שכינה ושכרו עצום ורב ומשמיים מסייעים בידו בכל מה שנצרך לו ובפרט בנושא הזיווג שהוא עצם קיום העולם

 

 

סגולת המנורה

 

כתב האר"י זיע"א אלו הם הימים שהם מסוכנים להתחיל בהם ולעשות שום דבר, ולא ללכת בדרך ולא לעשות שום מלבוש, ולא לישא אשה,ולאלהקיז דם, שכל מה שיעשה בהם יסתכן האדם העושהו על כל פנים, רח"ל. והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור ואמרו כי כל המתחיל בהם דבר בעולם, בין בים ובין ביבשה, כקונה, כמוכר, כלוה, כמלוה, כבונה, כנוטע והמארס אשה או נושא אשה, או המבקש איזו שררה על דבר שבעולם, המתחיל בהם, אחריתו יהיה נבל, ועוד אמרו לעולם לא נגזרה גזרה על האדם... אלא מפני שמתחיל בהם.

חודש ניסן: הימים: ז', ט', יא', טז', כא', כד'.
חודש אייר: הימים: ה', ז', טו', כב'
חודש סיון: הימים: א', ו', ט', כו'
חודש תמוז: הימים: יד', טו', יז', כ', כט'
חודש אב: הימים: ט', י', יט', כ', כב', כז'
חודש אלול: הימים: ט', יז', כח', כט'
חודש תשרי: הימים: ו', י', כח'
חודש חשוון: הימים: ז', יא', טו', כא'
חודש כסלו: הימים: א', ח'
חודש טבת: הימים: א', ב', ד', ו', ז', יא', יז', כ', כד', כה', כו', כז'
חודש שבט: הימים: ט', יז', יח', כד', כה', כו'
חודש אדר א' + אדר ב': הימים: ג', טו', יז', יח', כח'.